Informace

Prosíme naše členy o úhradu členských příspěvků na rok 2020, splatnost do 31.3.2020

výše příspěvku: 320 Kč                                                               

číslo účtu : 108 035 83 99/0800 do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení osoby, za kterou členské příspěvky jsou

Přehled poplatků:

zápisné: 150 kč 

 krycí list: č.1 170 kč 

 krycí list č.2 170 kč 

 boitace při klubové výstavě 300 kč 

 individuální bonitace 500 kč

Přihláška do klubu

Užitečné informace - kosti, klouby, dysplazie